ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 07644423411 تماس حاصل نموده یا به آدرس بخش کيش ، شهر کيش، پاساژمرواريد ، بلوار دانشگاه ، خيابان هتل ققنوس ، پلاک 0 ، طبقه همکف - خيابان سنايي انتهاي بلوار دريا هتل شايلي مراجعه نمایید.