ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 07644423411 تماس حاصل نموده یا به آدرس هرمزگان کيش بخش کيش شهر کيش پاساژ مرواريد بلوار دانشگاه خيابان هتل ققنوس پلاک ۰ طبقه همکف خيابان سنايي انتهاي بلوار دريا هتل شايلي مراجعه نمایید.